ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2016

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2016

Όσοι ενδιαφέρονται - προκριμένοι ή επιλαχόντες από τα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών/τριών Αττικής 2016, να συμμετέχουν στα Πανελληνία Μαθητικά Πρωταθλήματα 2016 που θα πραγματοποιηθούν στη Χαλκιδική μεταξύ 23-25/4/2016 καλούνται να αποστείλουν email στο sxolikoskakiattikis@gmail.com  μέχρι την Τρίτη 12/4/2016 και ώρα 24:00, δηλώνοντας όνομα, σχολείο, τάξη και στοιχεία επικοινωνίας του κηδεμόνα. Οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν μέχρι την Τετάρτη 13/4/2016 στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσουν μόνο σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων της τάξεως από τους προκριμένους.

ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016 εδώ